Free coffee? Of course! ×

ATW en aansprakelijkheid

Anonymous

Veel leidinggevenden weten nog niet dat ze persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor overtredingen van de ATW (net zoals bij bijv. mededingingsrecht):

De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW 25 maal leidinggevenden beboet. De Inspectie kan dit doen als ze kan aantonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding binnen het bedrijf. In deze gevallen krijgt dus niet alleen het bedrijf een boete. Het hoogste boetebedrag dat tot op heden is opgelegd bedraagt € 68.000,-. In totaal is ruim € 433.000,- aan boetes opgelegd:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/31/inspectie-szw-beboet-leidinggevenden.html

1 comment

Reply

or Register